Google

Translate blog

måndag 16 januari 2017

Fortfarande upptäcks otroligt annorlunda djurarter på vår planet vad kan då ev finnas därute?

Det finns ännu stora mängder av djur och växter vilka ännu inte setts eller katalogiserats av mänskliga ögon här på Jorden.

Ännu hittas och katalogiseras nya arter varje år. Vår planet är ännu inte färdigutforskad.

Det är inte bara små nästan för ögat osynliga organismer som hittas i våra dagar. Det är även större djur.

Om ni följer länken här ska ni få se tio djurarter vilka var okända fram till i fjol.

Om så udda varelser ännu kan hittas på Jorden vilka kan då finnas i universum om nu liv finns där?