Google

Translate blog

fredag 3 februari 2017

B0355 + 54 två pulsarer med lite annorlunda framtoning i Tvillingarnas stjärnbild.


En pulsar är en neutronstjärna vilken regelbundet utsänder strålning pulsvis av all slags strålning.

Det är endast ca 50 år sedan den första pulsaren upptäcktes.

Chandrateleskopet har studerat ovanstående pulsarer och det var i röntgenstrålningsområdet bilderna som kan ses med medföljande länken ses.

En  svansliknande dubbelstrålning utsänds och kan  ses på bilderna.

Varför det ser ut som det gör vet man inte men en naturlig förklaring kommer säkert efterhand.


Min personliga uppfattning är att det har med magnetism  av samma slag som järnfilspån när dessa delas upp vid en magnet på ett bord.