Google

Translate blog

söndag 5 februari 2017

Rymdbilen Opporunity fortsätter sin färd längs kratern Rim på Mars

Rymdbilen fortsätter på Mars sina undersökningar och går just nu längs kanten av en krater med namnet Rim. Längre fram ska den köra in dalen Willamette.

Längs vägen fotograferas det och undersöks vad som ses och kan vara intressant. Målet är att lära mer om geologin på Mars och om något organiskt material finns eller har funnits.


Resan fortsätter, när något intressant hittas vet ingen. Men inget av det som hittas är hemligt allt släpps till allmänheten det kan vi vara säkra på. Inga hemligheter från stater av militärstrategiskt slag finns på Mars under överskådlig tid vilka ska hemligstämplas.