Google

Translate blog

torsdag 9 mars 2017

50 ljusår bort finns en pulsar med ca 1000 gånger starkare styrka från pulsen än vad man tidigare vetat vara möjligt.

En pulsar är en magnetiserad neutronstjärna vilken regelbundet skickar röntgenstålar ut i rymden med jämna intervall.

XXM Newton är ett rymdteleskop vilket undersöker röntgenstrålningsområdet i universum. Det är detta instrument som nu har upptäckt den kraftfulla pulsaren långt därute.

Denna källa NGC 5907 X-1 vilken ligger i en spiralgalax i stjärnbilden  är den kraftfullaste pulsar vi ännu vet om. Den sänder på en sekund ut samma mängd strålning som vår sol gör på 3,5 år i en enda puls.

Krafter av detta slag ansågs tidigare enbart kunna ske från svarta hål.

Tankar finns att det i detta fall finns någon kraftkälla i närområdet vi inte kan se varifrån neutronstjärnan får energi utöver den som redan finns i denna för att kunna sända ut denna mängd av kraftfull röntgenpulser