Google

Translate blog

söndag 2 april 2017

Mörk materias betydelse i rymden har ökat genom årmiljarderna

Från början var det den materia vi består av som hade störst effekt på universum idag är det tvärtom (såsom vi idag förstår det). Spiralgalaxers ökande snurrande genom årmiljarderna är en effekt av mörk materias befinnande i och runt galaxerna.  För 10 miljarder år sedan var effekten från mörk materia mindre och galaxernas snurrande därför långsammare enligt ny forskning.

Det anses att mörk materia likt materia efter Big Bang först var utspridd för att sedan troligen genom gravitation insamlas och bli föremål av skilda slag. Enligt ovanstående var det då först den vanliga materian som var först med detta. Kanske ska man se det som  påverkades starkast av gravitation.


Vad mörk materia vilken vi enbart kan se spår av med de mätinstrument vi har idag konstruerat är vet vi dock ännu inget om. Men min uppfattning är att om den finns är den lika viktig som materian vi känner till för att hålla ihop verkligheten och det universum som vi uppfattar med våra sinnen.