Google

Translate blog

fredag 7 april 2017

Rymdbilen Rover på Mars verkar falla i bitar, se här.

Rover har nu varit i gång ca 1600 jorddagar på Mars och avverkat ca 15 km. Ingen hög hastighet men tillräcklig för att larvfötterna på bilen fått skador och fallit isär på några platser.

Det är bitar av de ca 1 cm tjocka slitbanorna på larvfötterna som på några platser fallit av.

Vassa stenar vilka Rover sakta krupit över tros vara anledningen. Men skadorna är vad som förväntades komma efter denna tid och larvfötterna har därmed haft den livslängd innan skadorna kom som man trott.


Men visst kan man tycka att materialet kunde gjorts hållbarare på farkoster vilka inte kan repareras på det avstånd från oss de skulle arbeta på.