Google

Translate blog

söndag 2 juli 2017

En annorlunda värld beror på hur människans fantasi realiseras. Fantasin är gränslös och även det som ur denna kan skapas i vår värld

Jättelika otroligt heta blå stjärnor finns där en planet för att kunna hysa liv måste ligga  på betydligt längre avstånd från sin blå sol än vad Jorden gör från vår medelstora gula sol.

Bilden ovan däremot visar en misslyckad stjärna eller solbildning där kärnreaktioner av väte inte kommit igång. Däremot anses  förbränning av litium och här ge en svag källa för värmeutstrålning tillräckligt för att  en mycket närliggande planet kan bli livsmöjlig. Se bild på hur ett besök på en planet av detta slag med en närliggande brun dvärg kan se ut för besökaren.

Om bara avstånden inte varit så stora hade vi människor i framtiden kanske kunnat besöka otroligt spännande världar runt andra solsystem. Men resor i ljushastigheten vilken ses som gräns för hastighet kan vi inte göra om vi inte ska bli ljusvarelser och även då blir avstånden och tiden för resan otroliga. Tiden kommer även att ha gått snabbare på Jorden än i stjärnfarkosten och tillbaka till Jorden har tusentals år gått samtidigt som få år gått i farkosten.

Men samtidigt anser jag att inget är omöjligt det finns säkert andra sätt att resa på än i ljusets hastighet.

Tänk  om det stämmer med skapelseberättelsen. Att Gud tänkte ut människan och universum och sa varde ljus och så blev det. Han skapade människan till sin avbild.
Vi kan därför som Gud med en fri vilja välja hur vi ska leva. Vi kan fantisera om instrument som kan gör livet annorlunda och har därmed ur vår fantasi konstruerat  politiska system, digitala lösningar och industriella ting. Saker som går att använda. 

Fantasin obegränsad och  även det denna tänker ut möjlig att genomföra det har historien bevisat.  Ex kan  säkert fantasin hos någon människan hitta lösningen  till resor i tid och rum snabbare än vi tror och utan tidsförskjutningar. Sedan är förhoppningen att det är en människa vilken kan eller har möjlighet att förverkliga sin idéer  själv eller genom sina kontakter. Idéer är alltid svåra att få genomförbara och ensamvargar eller introverta människors idéer kan försvinna med dem. 

Men nu till Mars dit människan tänkt sig att besöka snart. I sin fantasi har en större rymdbil tänkts ut och producerats för testning innan dagen Marsresa går av stapeln för människan.

Nasas nya rymdbil för uppdrag på Mars är betydligt större än tidigare rymdbilar

Under 2030-talet beräknar NASA att människan ska sätta son fot på Mars.
Utvecklingen av en ny rymdbil är på gång. En betydligt större än tidigare rymdbilar.

Mars Rover Concept kallas den med plats för fyra astronauter. Bilen har sex stora hjul. Men just denna bil kommer aldrig att besöka Mars utan är enbart en prototyp. Men visar ändå hur den bil till stor del kommer att se ut vilken ska sändas med människan till Mars under 2030-talet.