Google

Translate blog

torsdag 6 juli 2017

Mycket tyder på att människan kan vara på mer än en plats samtidigt

Är vi uppbyggda av strängar (vågor) och då ljusvarelser eller är vi uppbyggda av atomer och dess mindre partiklar? Idag verkar en sammanhållen teori som kan stämma peka mot att vi och allt annat är uppbyggt av strängar och atomer  vilket ska vara samma sak.


Ett av de som ofta diskuteras just nu är att vårt universum inte är ensamt utan bara ett av kanske oräkneliga universum. Det ställer tillvaron och allt på ända i förståelse av verkligheten och människans plats i denna.

Två att ljus både är en partikel och en våg. Hur kan något vara både ock? Om så kan vi alla vara både en varelse och en ickevarelse. Både vara här och på en annan plats samtidigt?

Tre att en partikel tagit vägen från punkt A till punk B innebär inte att den tog en bestämd väg dit utan istället alla vägar och möjligheter dit. Samtidigt. Kvantmekaniken kommer detta från och dessa obestämda rörelser kan kanske vara något som sker inom allt utan att vi uppmärksammar det med våra hjärnor som behöver ordning och reda och därför väljer en väg för att förstå och få sammanhang fast allt skett samtidigt.

Fyra det finns bara en teori som innefattar allt och det är strängteorin eller den något annorlunda men idag intressantare M-teorin. Allt är uppbyggt av strängar och då det finns fem strängteorier vilka sammantaget måste sammanfogas för att förstå allt i en enda teori som håller ihop allt kallas den sammanlagda teori M-teorin.

Själv har jag genom åren förklarat strängteorin i min blogg. Men då fanns inte den nu förklarande M-teorin med.


Detta var fyra påståenden och teorier av sammanlagt åtta som nämns här från Stephen Hawkins bok The Grand Design.