Google

Translate blog

onsdag 20 september 2017

Bor upptäckt på Mars. En viktig byggsten för RNA

Borföreningar är nödvändiga för att kunna få fram RNA

Strängar av RNA kan ha varit de första byggstenarna på Jorden och kan ha varit början till liv även på Mars. Om det sedan blev liv på Mars eller inte är en annan fråga vilken forskare önskar få svar på.

Boret som hittats på Mars är i kalciumsulfatmineraler vilket visar att det bör ha funnits i det grundvatten av neutralt till alkaiskt PH-värde som tidigare flöt på planeten. 

Upptäckten gjordes Cole Cater av Rovers ChemCam  kamera. Här bör en gång funnits vatten med en temperatur av 0-60C en temperatur vilken är möjlig för liv.


Upptäckten är spännande men bevisar inte att liv finns eller har funnits enbart att en viktig ingrediens till liv finns vilken man inte tidigare vetat. Bor.