Google

Translate blog

torsdag 21 september 2017

Vi letar efter ET därute men kan ET redan har hittat oss?

Vi söker efter exoplaneter därute och då planeter därute med civilisationer lik vår vilket vi hoppas. Men kan dessa redan letat och hittat oss eller håller på att letar efter liv likt vi gör just nu.

Chansen att de då finner eller har funnit tecken på liv som är vi är lika stor som att vi finner dem. Anses det.

Men jag tvivlar vi lever på en planet i en avkrok av Vintergatan på en arm av denna och ET bör för att enklare hitta liv söka i centrala delarna av galaxen i första hand bland de miljarder av stjärnsystem vilka ligger i klustret där istället för i en avkrok på en betydligt mindre stjärntät spiralarm.

Av den anledningen anser jag det mindre troligt att ET hittar oss än att vi hittar ET. Om denne finns. Men slumpen kan ju göra att närmsta eventuella ET finns i ytterområden och vårt närområde och då kan vi hittas och ha hittats innan vi funnit ET beroende hur de söker eller vi söker.


Men allt förutsätter att det finns liv någonstans däruppe och att detta är intelligent och civiliserat för att inte säga på en minst lika stor teknisk nivå som vi är just nu.