Google

Translate blog

tisdag 26 september 2017

Nya rön om galaxer o dess former

Som vi vet finns olika slag av galaxformer. Stavgalaxer är en vanlig form av galaxer. Den indelas i två slag. Spiralgalaxformen formen på  vår närmsta granne Andromediagalaxen och Stavspiralgalaxen där vår egen Vintergata är ett exempel.

Därutöver finns irregluljära galaxer små oregelformade galaxer och utöver det elliptiska galaxer varav en grupp inom dessa kallas cD-galaxer. Därutöver finns även linsformade galaxer.

Numera antas att det är krockar mellan två spiralgalaxer är det som skapat elliptiska galaxer. Men vissa forskare har börjat tvivla på att alla elliptiska galaxer bildats genom dessa explosioner. Av den anledning har de tittat närmre på galaxer 11 miljarder ljusår bort. Galaxer vilka fanns redan 3 miljarder år efter BigBang.

Där såg man att den vanligaste formen på galaxer för 11 miljarder ljusår sedan var skivformen. I dessa fanns mängder av gas o damm vilket fick en stor  mängd stjärnor att bildas i skivgalaxernas centrala delar. Ett skeende vilket i slutändan enligt denna teori får galaxens form att förändras från skivform till elliptisk.

Ett konstaterande vilket ska visa att det inte behövs några spiralformade galaxers kollisioner för att en elliptisk galax ska bildas.

Galaxers former och varför de ser ut som de gör är även det en viktig pusselbit i att försöka förstå mer och lösa mysteriet om vad universum är hur det kom till, ser ut  och varför och i slutändan vilka vi är och varför.


För mer information om vilka teleskop som användes för arbetet ovan och hur de användes följ länken.