Google

Translate blog

fredag 29 september 2017

Venus har annorlunda förhållanden på sin nattsida.

Venus och Merkurius likt vår måne kanske ska de ses som månar alla tre. Månen vid Jorden. Merkurius och Venus som månar till solen. Dessa två har själva inga månar vilket övriga planeter har i vårt solsystem.

Venus den heta planeten av ung. samma storlek som Jorden har en tät atmosfär och en het yta vilket gör den svår att undersöka och nästintill omöjlig att besöka.

Nya rön visar att atmosfärens vind och molnmönster skiljs åt betydligt på dess nattsida i förhållande till dess dagsida. Nattsidans molnformationer verkar även påverka ytan på planeten.  Rörelserna är annorlunda på nattsidan mot dagsidan.

Venus är likt Uranus även en planet vilket kretsar motsols runt vår sol. Utöver det snurrar den motsols mot vad ex Jorden gör.

Men det kan knappast förklara rörelseskillnaderna i atmosfären vilken till största delen består av koldioxid.

Vindarna i atmosfären rör sig mycket snabbare än dess rotation. 


Se här rörliga bilder från rörelser i dess atmosfär från ESA (europeiska rymdorganisationen) och läs lite mer om rörelserna vilka inte helt förstås.
Bilden visar hur lika Jorden och Venus är i storlek, Inte konstigt att de ibland kallas tvillingplaneter.