Google

Translate blog

måndag 2 oktober 2017

Asteroid 300163 blev ett objekt det mycket upptagna Hubbleteleskopet fick som uppdrag att undersöka närmre

Hubbleteleskopet är alltid upptaget med att undersöka alla de projekt det får order om. Uppdragen och kön är lång så när något anses intressant att undersöka och godkänns att se närmre på  med detta teleskop är det inte utan anledning.

Asteroid 300163 vilken drog till sig intresset 2006 av Spacewatch (ett forskningprojekt med teleskop vid Arizona university)   och Pan-Starrs (2011 på Hawaii)   och det inte kunde anses om det var en komet eller en asteroid de såg gick uppdraget till det starka  Hubbleteleskopet för avgörande.

Asteroiden såg ut att ha svans likt en komet men såg inte ut som en komet. Nu har det upptäckts att det är två asteroider vilka snurrar runt varandra vilket ger upphov till ett ljust halosken. Uppkommet genom uppvärmning av vatten på asteroiderna vilket bildat en svans av den vanliga slaget på kometer vattenånga och små ispartiklar.

Det som det kallas binära systemet här av två asteroider har existerat i ca 5000 år och de måste ha fångats upp av varandra genom närkontakt då.


Hur många liknande system i asteroidbältena det finns är en fråga som nu ställs och svaret kanske kommer i framtiden. Hubbles uppdrag denna gång är avslutat men många fler återstår. 
Bilden är på Hubbleteleskopet.