Google

Translate blog

onsdag 4 oktober 2017

Använd grundämnet Vanadin i sökandet efter det liv på Mars som bör finnas eller ha funnits där.

Kansas university har utarbetat en idé där grundämnet vanadin  har en central roll i sökandet efter liv eller förstenar fossilt liv på Mars.

Merparten av forskare idag anser att liv finns eller har funnits på Mars.

En intressant rapport från ovanstående universitet kan läsas här om  hur Vanadin kan användas och vilka tecken som söks för att bevisa liv eller utdött liv. Vanadin hittas i små mängder i råolja, asfalt  och skiffer på Jorden. 


Liv i form av bakterier. Det är dessa livskraftiga former av liv som antas finnas eller ha funnits på Mars. Mer avancerat liv är det inte majoriteten av forskare anser ska eller kan ha funnits på Mars.