Google

Translate blog

torsdag 5 oktober 2017

Framtiden innefattar gruvbrytning på asteroider.

I framtiden kommer gruvbrytning på asteroider att ske. Men ännu är det inte möjligt och lönsamt. Verktygen finns inte.

Men det finns mycket malm att bryta av värde däruppe.

Första steget för detta har vi ännu inte. Teleskop av tillräcklig omfattning för att söka asteroider med brytvärda malmer. Teleskop vilka klarar spektralanalys.

Men i framtiden blir detta troligen tekniskt möjligt. Om sedan ekonomiska resurser finns för att realisera detta i början mycket dyra brytningsprojekt vet ingen idag.


Men vi förbereda oss med att ta reda på vilka asteroider i relativa närområdet som är brytvärda. Säkert kan vi och kommer att göra detta.