Google

Translate blog

lördag 7 oktober 2017

NASA hjälper till med att spåra riskerna för Malariautbrott

Malariamyggan är ett gissel för människan och många har avlidit eller lidit hela livet av ett styck från denna mygga.

För att upptäcka var risken för nya utbrott av denna mygga kan ske hjälper nu satellitbevakning till med detta.

Vad som söks är nya stillastående vattensamlingar i Afrika. Samlingar vilka uppstått efter skogsskövlingar där ris och skogsavfall ligger kvar och stillastående vattenpussar under avfallet efter regn ligger kvar då inga träd längre finns som suger i sig vattnet.

I denna miljö förökar sig malariamyggan och omgivningen kan fyllas av myggorna vilka med glädje sticker passerande på närliggande vägar eller resande och bybor där byar finns i närområdet.


Om NASA satelliterna kan spåra dessa samlingar av vatten kan vaccinationskampanjer ske i riskområden. Kanske även utdikning där så är möjligt.