Google

Translate blog

måndag 9 oktober 2017

NU ska det vara bevisat att vi inte kan leva i ett hologram. Verkligheten är av annat slag.

Hologram se här vad det är. Att verkligheten ja hela universum vi ser är ett tredimensionellt fotografi där utomjordiska varelser låter oss agera utefter deras vilja och styrning är en idé en del trott på.

En idé vilken enbart kunnat skapas i en värld där datorer finns och aldrig ens tänkts innan 1940-talet.

Fantasin flödar bland människor och forskare. Allt verkar kunna vara möjligt förutom den tro som finns i religioner. Den är tabu att arbeta utefter verkar det som. Men all form av annan idéverksamhet kan utövas och krånglas in i verklighetstänkandet utan att protester kommer från allmänheten och ibland inte heller från forskarvärlden.

Nej denna superprogrammerare finns inte och kan inte finnas då resurser för att skapa ett program av detta slag är omöjligt att framställa. Det finns inte material för detta i hela universum. 

Men det kan ju arbetas fram teorier med mörk materia, mörk energi och multiuniversum i det hela  och så fortsätter fantasin.  Det ger för vissa säkert även idén  att  dessa supervarelser (programmerare)  vill få oss att tro att de inte finns. .

Men allt är trams och bör ses som just detta. Men frågan om vad en människa är och varför ställs fortfarande och om vi någon gång får det riktiga svaret är tveksamt. Såvida vi inte tar religionen på allvar igen.

Läs gärna mer här för att överbevisas om omöjligheten till att vi lever i ett hologram och glöm sedan tramset för tid och evighet.