Google

Translate blog

onsdag 11 oktober 2017

NASA spanade efter hot från rymden men hittade ett på Jorden

NASA spanar med satelliter  efter hotfulla objekt som kan störta ner på Jorden och ge katastrofala följder för mänskligheten.

Men under spaningen ner mot Jorden fann de ett minst lika allvarligt hot i USA.
Vulkanen i Yellostone nationalpark. En mycket stor vulkan vilken en dag med säkerhet kommer att explodera. Vid ett utbrott av en vulkan av detta jätteformat kommer vi att få en fibulavinter efteråt och svälten kommer att utplåna det mesta av liv på Jorden. Få ting kan då odlas förutom i växthus efter en sådan katastrof där aska skymmer solen och ger mörker och kyla under lång tid efteråt.

NASA föreslår att vi bör skydda oss för detta händelseskede genom att arbeta med att kyla ned vulkanen innan det händer.

Ett mycket riskfyllt arbete vilket innebär att borra ner i vulkanen och kyla med vatten. Ett arbete som kan ta hundratals år och om något går galet istället riskerar ett utbrott i förtid.

Forskare anser att tekniken för detta inte finns ännu och avråder bestämt för ett projekt som detta med dagens teknik och även riskerna med det.


Därav blir det knappast gjort och vi kan bara hoppas att det stora utbrott vulkanen troligen en gång kommer att få dröjer tills vi kanske kan skydda oss bättre för följderna av det.