Google

Translate blog

onsdag 18 oktober 2017

Det blir mer och mer troligt att Planet 9 finns därute.

Idag anser fler att det är otroligare att Planet 9 inte finns än att den finns. 20 gånger längre bort från solen än Neptunus anses planeten ligga.

Sedan vissa svårförklarliga fenomen därute behövt en ytterligare planet därute för att förklaras har diskussionerna om denna mystiska Planet 9:s vara eller inte vara förts allt oftare. 

Nu ses det snart omöjligt att förklara de fenomen man ser om den inte finns därute.

Se följande länk för att läsa mer om varför bevisen för dess existens blivit fler.
Att sedan hitta den är en  tidsödande och lång process.

Varför den finns är en annan fråga. Inget säger att den alltid funnits därute i vårt relativa närområde. Troligast är att det är ensam planet vilken fångats in av vårt solsystem och parkerat därute.


Säkert är det en spännande värld att utforska men svår att undersöka i mörkret därute.