Google

Translate blog

torsdag 26 oktober 2017

Sökandet efter en saknad partikel för att förklara universum har hittats i den upplaga den måste finnas

Sedan tidigare vet de flesta att det saknas 95% av materian och energin i universum.  Det handlar om den mörka materian och energin vilken ska finnas men ännu inte hittats. Sökandet pågår för fullt.

Men detta är inte allt för att förklara universum och effekterna av detta och på oss. Även Baryoner saknas. Exempel på baryoner är neutroner och protoner. 

Partiklar bestående av kvarkar. Svårt? Javisst vi får helt enkelt som lekmän enbart förlita oss på forskares påståenden att det saknas baryoner i vår värld.

Nu har de dock hittats och då på platser man antaget att de kunnat döljas. Mellan galaxerna har de 50% antagits finnas och nu funnits vilka med all säkerhet visat sig i form av svaga strängar mellan galaxerna. De är så svaga att de tills nu  varit svåra att upptäcka.

Men nu har det skett läs mer om upptäckten och numera upphittandet av det saknade.
Jag kan inte låta bli att fundera över strängteorin när jag läser hur dessa fibrer eller strängar tunt sveper mellan galaxerna. Men det är kanske långsökt.
Bilden försöker illustrera strängteorin med dess alla dimensioner.