Google

Translate blog

måndag 30 oktober 2017

Det kan finnas bevis på tidigt liv på Mars om vi letar på nya platser

Vi vet att floder och hav en gång fanns på Mars. Likaså en atmosfär. Men inget har visat att det även en gång för 3,5 miljarder år sedan (det är den tiden det handlar om för floder och atmosfär) fanns liv.

Men nu har forskare arbetat fram en möjlig teori för att det kan ha funnits bakterier av ett särskilt slag där under den tiden. Bakterier vilka levt på och haft som föda metallartade mineral. Järn är en av dessa mineral vissa slag av  bakterier kan leva av och bakterier av detta extrema slag kan ha funnits på Mars.

Vi har sett det på Jorden


Men vi kan inte bevisa eller visa  om detta skett på Mars förrän vi på plats kan undersöka de platser där ev spår kan finns. 

Så det blir en framtida forskningsstudie. Bilden visar metallfragment på Mars foto från NASA.