Google

Translate blog

fredag 1 december 2017

Du kan hjälpa en astrobiolog att finna det unika därute i vår värld


Jocelyne DiRuggerio är en astrobiolog vilken söker liv på platser där liv inte borde kunna existera. På platser i vår värld där det är nästintill omöjligt att få en möjlighet att undersöka detta. Ovanliga material på platser som är svåra att nå med mera.

Kan liv existera där är det inte omöjligt att ogästvänliga platser på månar och planeter  därute kan ha eller ha haft liv.

För att öka möjligheten att finna liv här på Jorden på ovanliga eller till synes omöjliga miljöer efterlyser nu denna forskare på John Hopkins university allmänhetens hjälp att finna materia för att undersöka vilken hittats eller tagits från unika platser.

Först foton på platsen sedan kanske inskickande av intressant material.

Läs mer här om projektet.
Bilden visar endast en intressant struktur på en sten vilken inte har sammanhang med ovan artikel.