Google

Translate blog

torsdag 7 december 2017

Olikartade standarder ett problemområde även i rymden. Människan godtrogenhet får alltid civilisationer att bryta samman förr eller senare.


Av någon outgrundlig anledning finns möjligheter av kommersiellt syfte att använda egna slags lösningar på tekniska ting hur som helst.

Detta gör att det finns en mängd olika skruvhuvuden exempelvis. En del av ett slag där instrument för att göra egna åtdragningar är omöjliga då instrumentet inte finns att skaffa på marknaden.  Huvuden vilka kräver en speciell sorts skruvdragare för att kunna spännas etc.


Samma sak gäller över hela linjen. Olika standarder finns  filmvisning vilket får konsekvensen att standarden i Japan. USA och Europa är  olika och gör att standard för USA inte kan spelas i Europa.  Varför det blivit så är en gåta. Ingen inte ens tillverkare tjänar på detta. Redan när färgteven kom var standarden i USA o Europa olika. Brist på logik och dåraktiga beslut av stolthet anser jag var och är anledningen till dessa samarbetsovilliga tillverkare vilket enbart får konsekvensen att lönsamheten minskar och konsumenter drabbats av idiotin.Idiotiskt så det föreslår. Den bästa lösningen borde vara standard överallt  inom allt där bästa lösningen accepteras oberoende av tillverkare och det utan undantag.

Nu har även problemet med olika standarder i rymden och satellitsystem mm uppmärksammats. För att kunna docka med en farkost bör inte olika standarder finnas. I en nödsituation kan då inte en farkost som kan rädda en besättning och finns däruppe rädda denna i en nödsituation om dockningssystemet inte passar till konkurrentens farkost.

Det är bara ett exempel på vad som kan ske.

Därför har frågan om gemensamma standarder i rymden börjat tas på allvar.


Läs mer om aktuella diskussioner på hur man kan arbeta fram gemensamma säkerhetslösningar i rymden. Självklarheter tycker man, men inget är självklart i människans värld där pengar är viktigast och stolthet och rädsla för medmänniskan är  sporren. Vinst viktigast oberoende av hur den sker år för år och den ska öka år från år.
Men hur länge detta kan fortgå är en gåta. Men en dag kraschar allt garanterat. Glöm inte att inga civilisationer i människans historia har existerat för alltid och ingen varken kan eller ska detta. Det är en omöjlighet då konkurrens och maktbegär alltid stoppar detta efter ett visst antal generationers glömska av det förflutna och tron på sig själva som en bättre o förändringsbenägen generation som inte kan acceptera det uppbyggda bestående. 
Men all förändring innebär risker och en gång sker risken till katastrof eller början av detta att få allt att krascha. Krig, miljökatastrofer eller religionsidéer är oftast det som kraschar en civilisation vilken stagnerat i bekvämlighet o tron på mänsklighetens likheter överallt. Men kulturer är olika och en dag kommer människor ur andra kulturer att omformera det samhälle vi tycker med vårt sätt att se är mänskligt och civiliserat till vad de anser är bättre. Så har skett många gånger i historien och kommer att ske igen.