Google

Translate blog

fredag 8 december 2017

Under sina sista stunder innan sin utplåning riktade rymdfarkosten Cassini sina kamera mot månarna Pandora och Prometheus.


Rymdfarkosten Cassini avslutade sitt uppdrag vid Saturnus den 15 september 2017. Innan farkosten  kraschade in i Saturnus gashölje och utplånades riktade den kameran mot två av de 62 månarna runt Saturnus,  månarna Pandora och Prometheus.


Det var när den tog bilder av F-ringen runt Saturnus den riktade kameran ut mot de närliggande månarna Prometheus och Pandora.


Det var innan dessa bilder vedertaget att den smala F-ringen skapats genom kontakt med dessa månars gravitationskrafter.

Men bilder från detta tillfälle visar att Pandora är oskyldig till ringens tunna o bisarra form. Prometheus ensam är skyldig till detta.

Ringarna i sig vid Saturnus är det ingen som vet hur de uppstått. Teorier om två månar som krockat är en teori men enbart teori.
Ingen vet heller hur gamla ringarna är. Kanske de är urgamla kanske bara några sekel gamla. Ringarnas karaktär och storlekar kan läsas om här. Tjocklekarna av ringarna är mycket små ner till meternivå och under. Ringarna ligger intill varandra och sträckan de går utmed Saturnus är ca 25100 km kant i kant tillsammans.

Se en film och info om området här.


Bilderna är på månarna 1. Pandora och 2 Prometheus och 3 farkosten Cassini. Månarna finns kvar däruppe medan Cassini är borta för alltid.