Google

Translate blog

söndag 10 december 2017

Trodde du att Big Bang eller Guds skapelse är de enda teorierna om universums början? Nej det finns forskare med andra lösningar.


BigBang och Bibelns skapelseberättelse känner de flesta till och även Fred Hoyles  teori att universum alltid funnits vilken han med näbbar och klor slogs för samtidigt som BigBang började bli populär bland vetenskapen. Många höll stenhårt på Hoyles teori  under 1950-60 talet. 

Vilken som är rätt vet ingen och ingen av de teorier vi tror på behöver vara rätt. Men Hoyles teori Steady state teorin har förlorat stort i populäritet. BigBang är däremot en teori som utan konkurrens idag lärs ut i de flesta skolor. Guds skapelse är även kvar som en förklaring hos många.

Utöver dessa fanns och finns en fortsättning på BigBangs teori i olika upplagor exempelvis att universum  expanderar (utvidgas) till en viss gräns för att sedan implodera (dras tillbaks till en punkt och ingenting) för att sedan kanske åter expandera i en ny explosion. Ett händelseförlopp vilket en del ser som ha funnits i evighet. Men det förklarar om vi ser det kallt ingenting om början av det första universum.

Men inget idag visar på annat än att universums expansion inte bara fortsätter utan även accelererar i hastighet. Så få idag tror på en återgång av universum till en enda punkt i framtiden. Men en expansion som ökar bör även visa att BigBang enbart hänt en gång. Såvida inte ovanstående likväl kommer att hända längre fram.

Men numera finns forskare vilka anser att ett universum av något slag fanns före BigBang.

Här kan man läsa lite om hur man tänker utefter tre möjliga slag av teorier grundade på Einsteins allmänna relativitetsteori. Den har tre olika utfall om någon är sann vet ingen.

Dessa tre utfall diskuteras, En oändlig utvidgning av universum i allt högre hastigheter vilket vi ser sker. Det vi inte vet är om denna hastighet en gång saktar ner och en sammandragning av universum då sker eller om allt bara stannar upp alternativt att expansionen fortsätter i evighet och tomrummet mellan galaxerna ökar.
Om allt stannar av  skulle det innebära stagnation av universum och allt blir stilla. Alternativt en inverterad processen, en returgående fas orsakat av den gravitationskraft som utövas av massan i universum, vad som kallas Big Crunch. Allt dras tillbaks till vad som fanns innan BigBang en punkt eller ingenting.

Ingen vet,  jag för min del tycker vi skulle ta med teorin om oräkneliga dimensioner i tid och rum och att vårt universum enbart är ett av oräkneliga universum vilka ska ses som bubblor i tid o rum där varje expanderande bubbla kan ses som ett avskilt universum utan kontakt med något annat eller möjligt att upptäcka.
I ett något där hela tiden nya bubblor uppstår och kan tänkas som nya BigBang. Bubblor eller universum vilka kan försvinna i tomma intet när som helst eller uppgå i något för oss okänt alternativt expandera i evighet.
Bilden ska föreställa människan i sin bubbla begränsad av sina kunskaper i tid och rum i sina försök att förstå vad hon är eller varför alltet finns.