Google

Translate blog

fredag 15 december 2017

Resultat från den hittills djupaste spektroskopiska kartläggningen i universum


MUSE (Multi Unit Spectroscopic Explorer)  ett instrument i Chile vid ESO (europeiska sydobservatoriet) har nu färdigställt den hittills djupaste spektroskopiska kartläggningen i universum.

Fokuseringen har legat på att mäta ca 1600 ljussvaga galaxers egenskaper och avstånd. Vid arbetet upptäcktes 72 st a först nu upptäcktes därute. Galaxer vilka enbart lyser i Lyman- alphaljus enkelt uttryckt enbart lyser i ultraviolett ljus. 

Vissa av de galaxer som nu undersöktes var inte mer än 1 miljard år gamla till skillnad mot vår Vintergatan vilken närmar sig 14 miljarder års ålder.

Det var ytterligare en ny kunskap som vi fått från studerandet av universum. Oräkneligt mer finns att lära.

Bilden är från ovanstående nämnd anläggning i Chile