Google

Translate blog

måndag 18 december 2017

Två stenplaneter finns vid K2-18 i Lejonets stjärnbild.


K2-18 är en vanligt förekommande röd dvärgstjärna. Just denna finns i Lejonets stjärnbild 111 ljusår från Jorden.

Här har upptäckts att två stenplaneter i storlek av ungefär Jordens storlek finns. Den ena av dem upptäcktes redan 2015 0ch namngavs K2-18b men antogs då  under en tid vara en gasplanet. Men idag vet vi att den inte är detta utan en stenplanet vilken ligger i en bana runt sin sol i det som klassas som den beboeliga zonen där liv kan finnas på grund av temperaturförhållanden. Men ingen vet  detta. Men det ska finnas atmosfär och inte fritt fram för strålning från rymden etc. 

Nyligen upptäcktes ytterligare en stenplanet här även denna i storlek som Jorden. Men denna K2-18c ligger i en bana för nära sin sol för att det ska finnas en temperatur på denna som kan hysa liv.

Vad som är intressant i upptäckterna är att det visar hur vanligt det är med planeter i banor runt en stjärna och att storlekar på dessa av Jordens storlek inte är ovanliga. Den storlek där liv som vi känner det skulle kunna leva med det slags tyngdkraft vi har här.