Google

Translate blog

onsdag 28 mars 2018

Alla galaxer verkar vara och fungera likt synkroniserade klockor


Otroligt nog verkar alla galaxer vara synkroniserade likt en klocka. Alla snurrar runt eller ett varv på samma tid. Jorden snurrar som vi vet ett varv på ett dygn. Mars ett varv på ett dygn plus 39 minuter. Ingen synkronisering finns mellan vårt solsystems planeters rotation.

Galaxer däremot gör en rundning på en miljard år. Alla gör detta ingen gör det på två miljarder år eller kortare än en miljard år.

Det har ingen betydelse hur liten eller stor en galax är eller hur densiteten ser ut. En miljard år består i rotationshastighet.

Varför? Man kan bara fundera. Tankar som att det beror på en osynlig kraft vilken finns överallt och håller allt samman är en tanke.

Mörk energi som vi anser finns, likt mörk materia, kanske ligger bakom  fenomenet som kanske är sammanhållningen av universum. Rotationen kan vara viktig för sammanhållningen av universum, ett stillastående katastrofalt. Expansionen viktig för att verkligheten ska blir kvar. Men varför? Vad finns bakom dessa händelsehorisonter?

Knappast, som jag ser det, slumpen. Kan svaret vara att i tid och rum måste klocktider finnas där händelser sker synkroniserat för att allt ska kunna existera. Frågan varför kan vara omöjlig för oss att svara på enbart att filosofera över.

Kan det vara så att frågan om vad meningen med allt är och vad en människa är och varför allt finns kan ställas men inte besvaras. Inte kan besvaras därför att det inte finns ett svar på en fråga vilken egentligen inte kan ställas för det syftet. Det kan vara svindlande att tänka så.  Men likväl bör vi nog acceptera det vi bara kan tänka på och finna lösningar vi tror på men egentligen inte kan förstå. Tankar som inte ska eller kan förklaras av något eller någon.

Inga kommentarer: