Google

Translate blog

lördag 10 mars 2018

Den otroliga expansionstakten (utvidgningen) av universum ökar hela tiden. Varför förstår ingen idag.


Nu har en förbättrad mätning av universums expansion fullföljts.

Det var inte länge sedan vi inte visste att universum expanderade och förstod att denna kontinuerligt ökade istället för det man antog hade minskat över tid.

Universum började ur ingenting och efter det mystiska Big Bang expanderar (utvidgar sig) universum i alla riktningar i ingenting som blir någonting efterhand som expansionen fortsätter. Hubbleteleskopet har försökt mäta denna än mer konkret hastighetsmässigt den senaste tiden.

Takten på utvidgning ökar hela tiden. Förklaringen på vad som ökar hastigheten vet ingen. Något knuffar alla galaxer i en allt större hastighet bort från varandra. Teorin är att den mörka energin ligger bakom tillsammans som jag då anser hör till detta den mörka massans effekt. Alternativt kan det enligt vissa finnas en höghastighetspartikel av okänt slag bakom fenomenet.

Vi tror oss veta idag att om vi går baklänges i expansionstakten,  att universum skapades med ett Big Bang för ca 13,8 miljarder år sedan. Men det finns egentligen enbart matematiska beräkningar som visar detta inte konkret säkra bevis.

Det kan även här finnas något okänt för oss, vi missat, som fått Big Bang som trolig men då detta okända kanske finns förfalskar detta hela teorin. Vi glömmer bortser från  strängteorin, tidsaspekter som kan störa, med mera av okänt slag som kan påverkat.

 Men vi behöver idag Big Bang för att utgå från något som stämmer enligt den vetenskap vi idag arbetar inom eller som det kallas dagens paradigm.

 Mänskligheten av idag har även svårt för tron på en skapande Gud och även denna behöver fastheten i Big Bang teorin för sin trygghet av att tro sig förstå verkligheten. Vetenskapen ser alltid möjligheter till nya rön som sanningar medan allmänheten ser det de lärt sig i skolor som sanningar av orubbligt slag.

Bild en fantasi om hur vi kan föreställa oss Big Bang

Inga kommentarer: