Google

Translate blog

lördag 31 mars 2018

NASA har planer på att placera en större farkost utanför Jorden till försvar mot okända eller oväntade hot.


NASA planerar att sända upp en större farkost vilken ska ha möjlighet att sända kärnvapenspetsar mot exempelvis hotande asteroider. Asteroider vilka riskerar störta ner på Jorden och ställa till en katastrof.

Farkosten ska även om större objekt är på väg styra in i dessa och spränga sig själv där vilket skulle få stora objekt att falla samman i smådelar av mindre farligt slag.

Kanske farkosten även ska ses som ett försvar mot fientliga Aliensskepp. Om nu sådana finns eller kommer. Förhoppningsvis är inte även en uträkning med för en möjlighet att hota fientliga regimer på Jorden genom att rikta vapnet mot Jorden om nu USA:s militära styrkor kan styra anläggningen eller främmande makt kan kapa  den digitala elektroniken. 

Försvar mot asteroider behövs och försvarsfarkostens batteri av kärnvapen kommer säkert förr eller senare att behöva användas.

Bilden visar vad som vi förhoppningsvis aldrig ska uppleva på Jorden

Inga kommentarer: