Google

Translate blog

onsdag 7 mars 2018

Nya rön visar att svarta hål kan radera ditt förflutna och erbjuda alternativa framtider.


Om en fysiker visste säkert hur universum började skulle denne kunna beräkna dess framtid för all tid och i allt utrymme och varje individs liv från början till slut.

Men det finns matematiker vilka visar att om en individ skulle gå ner i vissa svarta hål skulle de överleva detta men hela deras förflutna skulle utplånas. Istället skulle de få ett oändligt antal möjliga framtider att välja mellan.

Hur livet skulle vara i ett utrymme av dessa svarta hål där framtiden var oförutsägbar och det förflutna raderat är oklart. Men konstaterandet innebär inte att Einsteins ekvationer eller allmänna relativitetsteori fördenskull skulle vara förfalskad.

Eftersom det bör vara möjligt att överleva övergången från vår värld till ett svart hål har fysiker och matematiker länge undrat hur världen skulle se ut i detta och har vänt sig till Einsteins ekvationer och allmänna relativitetsteori för att förutsäga världen inuti ett svart hål. Dessa ekvationer fungerar bra tills observatören når centret eller singularitet där i teoretiska beräkningar av krökning av rumtiden som då blir oändlig.

Matematiker studerar då en specifik typ av svart hål icke roterande svarta hål med en elektrisk laddning ett sådant objekt har en s.k. Cauchy Horisont inom händelsehorisonten.

Cauchy horisonten är en plats (inom matematiken) där determinism bryts ner och det förflutna inte längre avgör framtiden.

Det är en spännande tanke som inte verkar omöjlig. För den som vill veta mer om detta rekommenderas denna länk för vidare studier inom området.

Bilden visar en fantasi av framtid


Inga kommentarer: