Google

Translate blog

lördag 17 mars 2018

Nyligen avlidne Hawking filosoferade om vad som fanns innan BigBang. Min tolkning för att förenkla den otroligt spännande tanken nedan.


Stephen Hawking filosoferade om universum och bland annat om vad som fanns innan Big Bang. Svårt ämne både att tänka kring och att förstå.

Inte gjorde Hawking det enklare att förstå men substansen i hans resonemang är något att fundera över och försöka förstå något om.

Då det inte finns några gränser i universum av slaget här slutar universum, finns det inte heller någon gräns på minsta möjliga punkt innan Big Bang.

Om vi går baklänges i tid till då Big Bang uppstod eller skedde finns inte slutpunkten eller den definitiva tidpunkten.  Istället krymper ovanstående rum och tid i det oändliga. Startpunkten i tid och rum existerar inte.

Detta ovanstående är mitt försök till lättare förklaring av Hawkings tankar.

Själv försökte han förklara tankarna som förvirrade åhörarna med följande förklaring vilken jag däremot tycker är mer förvirrande än min ovanstående.

– Man kan betrakta imaginär- och realtid som börjar på Sydpolen, det finns inget söder om Sydpolen, så det fanns ingenting före Big Bang, sa Hawking. 

Bild ingen vet vad eller om något fanns innan Big Bang men alla funderar någon gång under livet på det….

Inga kommentarer: