Google

Translate blog

söndag 22 april 2018

Det är mycket som måste stämma för att liv ska uppstå. Men universum är nästintill gränslöst så att vi kom till är kanske inte så konstigt och inte heller om vi är ensamma.


För att liv eller DNA som kan skapa liv ska kunna finnas som vi känner det måste det finnas fosfat i olika grupperingar. Fosfat är kommen ur fosfor. Fosfor i sin tur är en produkt kommen från supernovor.

Livet på Jorden är därmed ett resultat av fosfor från en supernova vilkens restprodukter med fosforsalter träffat Jorden.

Så vi har kommit till på rätt plats, för att idag finnas till. Rättare uttryckt, Jorden fanns på rätt avstånd från sin sol och träffades av fosforsalter från en supernova i vars riktning Jorden låg.

Låter kanske inte så upphetsande då supernovor  händer i vår Vintergata ca tre gånger per tusen år. Men att vårt solsystem skulle finnas i närheten av en var ändå inget som var givet.

Nu kommer forskningsresultat som visar att merparten av supernovor inte producerar fosforsalter. Då börjar man fundera över hur mycket som måste ha stämt av alla slag för att vi idag ska finnas till. Utöver det har vi skyddande bälten runt vår planet så vi inte stråldödas. Otroligt mycket ska stämma för att det ska vara slumpen att vi är här men likväl anser många det är så eller var en naturlig utveckling.

Jaha, låt var och en tro som den vill men mycket slump har det då varit. Naturlig utveckling genom evolution påstås det men man glömmer då att evolution även måste starta eller finnas en anledning till att börja.

Vad är då en människa? Kanske vi inte är något mer än andra varelser, mer än i vår egen världsuppfattning. Se på vilken djurart som helst de lever med de sina och förstår dem men inga andra arter.

Många skaffar revir där ingen hänsyn tas till andra arter bara sin egen och i dessa revir finns revir av andra arter.
Kanske vi människor även är en revirskapande art vilken kan producera ting av materia och sociala sammanhang (som städer och stater) men vad säger det om oss? Inte mycket som art enbart att det utmärker arten människa.

Vi tror oss tänka fritt men säkert är fritt tänkande något alla arter anser sig göra ingen art känner sig som att de gör något på instinkt utan de gör bara det naturligt likt vi gör när vi stoppar något i munnen och äter eller tömmer tarm o blåsa.

Inga kommentarer: