Google

Translate blog

måndag 14 maj 2018

Den giftiga, kokande Poássjön på Jorden innehåller förvånande nog liv, kan samma sak gälla i liknande sjöar på Mars?


Det har hittats mikrober (bakterier) som lever i en sjö vilken är en av de tuffaste och minst troliga livsmiljöer man kan finna på Jorden.

Det är i Poássjön vilken finns vid Poásvulkanen i Costa Rica.

 Här riskerade forskare vilka tog vattenprover andra gradens brännskador av svavelsyraångorna från sjön vilkens vatten är 10 miljoner gånger surare än vanligt kranvatten. Vattnets temperatur här är på kokpunkten.

Likväl fann man här bakterier dock enbart av en enda art.

Tankarna går till planeten Mars då även här finns svavelsyrasjöar men även vattensjöar.

Varför skulle en miljö på Mars inte kunna ha utvecklat liv i dessa sjöar under marken eller under isen då så skett här på Jorden?

Kan liv vara universellt så bör liv finnas någonstans på Mars i form av bakterier i annat fall är liv inte universellt utan något unikt enbart uppkommit kanske enbart på Jorden. Om så börjar man fundera på hur vi fick liv kom till Jorden och att det kanske inte är bara evolution från ingenting efter Big Bang som ligger bakom utan att det likväl finns en skapare som tänkt ut livet. En Gud.

 Bild på den omtalade sjön ovan.

Inga kommentarer: