Google

Translate blog

söndag 13 maj 2018

Man var säker på det fanns men först nu har första planeten upptäckts där teorin stämmer.


Upptäckterna går fort numera i sökandet efter planeter därute och vad de kan innehålla.

Hubbleteleskopet finner lite av varje hela tiden på den bit av skyn den avsöker.

Nu har ytterligare ett fynd gjorts som aldrig tidigare hittats.

En planet där det finns helium i atmosfären. Det ansågs redan år 2000 att just helium skulle vara den lättaste gasen att upptäcka i en exoplanets (utomjordisk planet) atmosfär.

Men så blev det inte, först nu har den första hittats. Det är atmosfären på Wasp-107b som vi nu vet innehåller helium.

Planeten hör till den röda stjärnan Wasp 107 vilken finns i riktning mot Jungfruns stjärnbild ca 200 ljusår från oss.

Helium  kommer på andra plats i det periodiska systemet och ligger på nr  2 även som det vanligaste grundämnet i universum efter väte. Det är även en av de huvudsakliga beståndsdelarna i gasplaneterna Jupiter, Saturnus, Neptunus och Uranus. 


Det är därför lite förvånande att vi först nu hittat en planet därute med konstaterat helium. Troligen beror det på att avstånd får våra mätinstrument att inte upptäcka det. De har inte varit tillräckligt noggranna för att kunna upptäcka det på exoplaneter.

Den nu starka signalen från helium som mätts visar att en ny teknik behövs för att studera övre skikten av exoplaneters  atmosfärer  ger ett bredare utbud av planeter att finna mer noggranna resultat på. Nuvarande metoder, som använder ultraviolett ljus gör att fynd enbart kan ske på de närmaste exoplaneterna från oss.

Vi vet det finns helium i Jordens övre atmosfär och ny teknik kan hjälpa oss att upptäcka atmosfär runt medelstora exoplaneter  vilket är mycket svårt med dagens teknik.  WASP-107b är har den lägsta densiteten bland kända exoplaneter. Den har ungefär samma storlek som Jupiter men bara 12 procent av Jupiter massa. Den tar mindre än sex dagar på sig att kretsa kring sin sol.

Inga kommentarer: