Google

Translate blog

torsdag 17 maj 2018

NASA önskar hjälp av allmänheten med att uppställa ett jordskredsregister


Åter önskar NASA hjälp av allmänheten med att bygga upp ett register. Denna gång ett jordskredsregister.

Allmänheten är välkommen liksom myndigheter över hela världen att sända in rapporter från lokaltidningar eller myndighetsregister.

Med hjälp av detta kan sedan statistik utarbetas på var jordskred är vanliga och hur ofta de uppstår vilket kan ge varningar för att motarbeta att människor och byggnader skadas eller byggnader byggs på livsfarliga platser. Registret ska som jag tror vara öppet för alla när det är utbyggt. Om det blir en kostnad att använda det vet jag inte.

Bilden visar ett av husen vilket skadades efter ett jordskred 2005 i Laguna Beach i Kalifornien.

Inga kommentarer: