Google

Translate blog

tisdag 15 maj 2018

PÅ Grönland finns nu ett superkänsligt teleskop för än bättre avsökning av ljussvaga objekt i rymden.


Grönland det land som en gång fick sitt namn på skämt för att locka nybyggare. Här är inte grönt utan isen täcker 80 % av dess yta vilken är ca 5 gånger större än Sveriges yta.

Ett lämpligare namn om det inte varit upptaget hade varit Island. Men även Frostland eller Snöland hade passat bättre än Grönland.

Nåväl här finns numera ett teleskop med syftet att studera de mest avlägsna objekten i universum. Platsen är väl vald då luften här är mindre full av föroreningar och är klar och ren.

 Under de senaste månaderna har ett team av forskare trotsat kylan för att sätta sista handen på detta teleskop.

Teleskopet är planerat att upptäcka radiovågor från stjärnor, galaxer och svarta hål lättare än dagens teleskop. Teleskopet ”Grönland” är därmed mer redo att hjälpa forskare att utforska några av universums djupaste mysterier än andra teleskop vilka gör så gott de kan.

Grönland-teleskopet är en 12-meters radioantenn som ursprungligen byggdes som en prototyp för ALMA ESO:S anläggning i Chile (ett samarbete mellan flera europeiska länders astronomer).

I mitten av April 2018 iakttog Grönlandsteleskopet  det supermassiva svarta hålet i mitten av galaxen M87.

Detta svarta hål och ett i vår galax är de två primära målen just nu för EHT (projektets namn) eftersom den skenbara storleken av deras händelsehorisonter är större än för alla andra kända svarta hål.

Grönlandteleskopet (ett radioteleskop)  ger en utmärkt upplösning i de bilder det tar i det ljus det arbetar mot vilket inte starkare än vad som krävs för att läsa en tidning på månen från ett teleskop på Jorden.

Denna kapacitet är ungefär tusen gånger bättre än vad de bästa optiska teleskopen kan åstadkomma idag.

Bild på Grönlandsteleskopet.

Inga kommentarer: