Google

Translate blog

onsdag 9 maj 2018

Svarta hål finns i rymden men nya rön visar att det även kan finnas vita hål. En svindlande tanke är var de uppkom från.


Ett svart hål är en koncentration av massa med ett så starkt gravitationsfält att ingenting, inte ens ljuset, kan övervinna kroppens gravitation. Materia eller ljus som kommer in innanför det svarta hålets händelsehorisont förblir där och kan aldrig komma ut igen, förutom eventuellt oerhört långsamt i form av Hawkingstrålning. Slut citat.


Men nu har rön kommit som visar att det kan finnas vita hål också. Dessa skulle teoretiskt kunna ha existerat redan innan Big Bang och ska ses ha samband med den mörka materian och vara svarta håls motsats. 

För att återgå till svarta hål har de sedan 1960-talet antagits ha sitt ursprung inom en sekund efter Big Bang, på grund av slumpmässiga variationer av täthet och värme i ett snabbt expanderande universum. De områden där dessa svängningar koncentrerades skulle då ha kollapsat till svarta hål. Dessa så kallade primära svarta hål skulle vara mycket mindre än de svarta hål som  finns i galaxers centrum.

Även vita hål vilka anses kunna existera av mikroskopiska diameters storlek kan vara ganska massiva. Men inte som svarta hål vilka mindre än ett sandkorn kan väga mer än månen enligt teorin.

Det anses att de vita hålen liksom de svarta minihålen kunde vara den så kallade mörka materian.

Mörk materia antas vara upp fem sjättedelar av all materia i universum. Men ingen vet vad den består av. Som namnet antyder är mörk materia osynlig. Den avger inte ljus, reflekterar inget ljus och blockerar inget ljus. Mörk materia kan därför för närvarande spåras endast genom dess effekter på gravitation på vanlig materia.

Då det gäller vita hål avger inte heller dessa någon strålning och eftersom de är långt mindre än en våglängd av ljus är de osynliga. Om en proton råkar träffar ett av dessa vita hål, skulle den bara studsa bort.

Forskare anser att de mikroskopiska vita hålen bildades redan innan tid o rum fanns. Innan Big Bang.

 Framtida forskning kommer att undersöka hur sådana vita hål eventuellt kan vara rester från ett tidigare universum och därmed ge en förklaring till varför tiden rinner endast en riktning, framåt (tänk på att vi enbart planerar framtiden inte det som det förflutna ska kunna ge)  i det universum vi finns i och inte bakåt.

Nog är det fascinerande tankar. Läs gärna mer från de länkar som medföljer om svarta hål och vita dito och naturligtvis från artikeln varifrån detta inlägg har sin bakgrund.

Bilden är en animation av ett svart hål en animation av ett vitt hål skulle bli osynligt och animeras som ett vitt ark.

Inga kommentarer: