Google

Translate blog

lördag 12 maj 2018

Var finns utomjordingarna?


Nedanstående har jag tagit fasta på en del argument för varför utomjordingar inte hittas eller besöker oss.

Med stor sannolikhet finns inga civilisationer i vårt närområde av rymden.

Eventuella radiosignaler därifrån skulle snabbt avta i styrka och bli svåra att spåra om vi hittade dem. Samma sak för dem och vi sände signaler. Och inget säger att de använder radiosignaler.

Andra civilisationer har kanske högst medvetet valt att inte upprätta kommunikation med oss på grund av dåliga erfarenheter av andra försök till kontakt med andra civilisationer eller på grund av sin religiösa övertygelse alternativt kan de inte tänka sig att det finns andra än de.

En molntäckt himmel kan täcka planeten och intelligenta varelser har genom detta eventuellt inte förstått att de befinner sig i ett världsallt.

Inget i dag visar heller att något kan färdas snabbare än ljusets hastighet.

Men det hindrar inte att följande matematiskt kan fungera. Med en måttlig färdhastighet skulle det likväl gå att befolka Vintergatan någorlunda snabbt. Detta genom att man exempelvis sände ut en befolkningsexpedition från jorden med en miljon års mellanrum och fann beboeliga planeter (samtidigt som de redan befolkade planeterna gjorde samma sak med samma tidsintervall) då skulle Vintergatan i sin helhet kunna vara befolkad inom loppet av 40 miljoner år. Låter otroligt då vi vet att miljarder solar finns därute med kanske beboeliga planeter omkring var och en.

Men det antas även att civilisationer (inte livsformer) är ovanliga därute genom att civilisationer existerar under troligen enbart en kort tid. Exempelvis är krig. kärnvapen, epidemier och naturkatastrofer ett slag som kan kollapsa en civilisation snabbt och effektivt. Tänk även på vad som hände då dinosaurerna försvann det räckte med en asteroid som damp ner på Jorden.

Tänk även på att människan i sin nuvarande form existerat i ungefär 200 000 år men bara sedan 1970-talet aktivt letat efter livstecken i universum. Kunskap och möjligheter fanns inte innan bara fantastiska ufo-historier i fantasins värld.

Försök till kontakt utifrån  kan ha gjorts innan mänskligheten haft tekniska möjligheter eller förståelse för vad utomjordingar skulle  vara (forntida astronauter) utan då tagits som Gudar som besökt oss.

Uppkomsten av intelligent liv är mycket möjligt en mycket ovanlig företeelse som kräver ett flertal tillfälligheter för att sätta fart (eller en skapande Gud).

Men om det är en massa tillfälligheter i följd måste dessa sedan ha accelererat och skapat mångfalden av livsformer här. Detta är om man tänker på det kusligt. Detta då miljöförstöringen idag kanske även den skapar en massa händelser i rask takt som ingen kan stoppa och vilka vi inte förstår sker just nu.

Jordlika planeter på precis rätt avstånd från en stjärna i ett passande skede av dess livscykel kan vara sällsynt förekommande. Sådana planeter måste ha stabil  rotation påverkas av en måne likt Jorden, ett sammanhang som kanske inte är så vanligt. Likaså bör det finnas gasjättar på ett lämpligt avstånd som genom sin tyngdkraft och placering skyddar jorden från att träffas av främmande himlakroppar. Utöver det magnetiska  bälten som skyddar planeten mot farlig strålning likt Jorden har. 

Vi kanske befinner oss längst fram i utvecklingen i Vintergatan eller i hela universum ingen planet har kommit så långt i utveckling som Jorden. Alternativt är vi den sista civilisationen i universum.

Utomjordiskt liv kanske existerar på vår planet utan vår vetskap misstänker vissa. Kanske håller utomjordiska civilisationer oss under uppsikt och kontrollerar våra förehavanden. Men det är lite långsökta tankar att vi inte skulle upptäckt detta.

Kanske utomjordingar psykiska och fysiska kroppar och tankevärld (kultur) får dem att vara ointresserade av andra varelser utanför sin värld.

De kan ha upptäckt oss men ansett oss ointressanta och skyddar sig kanske så vi inte kan upptäcka dem.

De kan även vara så nya som civilisationer att de inte börjat söka kontakt utanför sin livssfär.

Utomjordingar kan ha besökt jorden tidigare utan att vi har märkt det. Det kan ha skett för 100 år sedan eller miljoner år sedan.

Men inget visar dock idag att stjärnresor är möjliga då tid och avstånd talar mot det. Bild den klassiska bilden av hur så kallade vittnen säger att de ser ut.

Inga kommentarer: