Google

Translate blog

måndag 23 juli 2018

Alla får nu tillgång till NASAS forskningsarkiv utan kostnad. Du med.


Nasa har öppnat hela  sitt forskningsarkiv.  Det innebär all forskning och alla data Nasa under sin existens finansierat. Allt är fritt och gratis för alla att söka i.

Arkivet heter PubSpace .

Gå in på länken här och sök vad du önskar veta mer om. Arkivet innehåller också professionellt granskade vetenskapliga tidskriftsartiklar.

Inga kommentarer: