Google

Translate blog

lördag 7 juli 2018

Ska vi planera långt fram i tiden måste den mörka energin neutraliseras annars blir vi ensamma i universum.


Forskare i dag vet att universum expanderar och takten ökar. Det innebär att galaxer skiljs från varandra i avstånd likt även stjärnor gör i en enskild galax. Till viss del även planeter i ett solsystem vi vet ju att månen drar sig bort från oss år för år.

Denna hastighet och utvidgning av universum i rummet måste stoppas om vi ser framåt annars blir det mörkt i universum från vår synpunkt sett  en gång i en mycket avlägsen framtid.

Men inget visar att expansionshastigheten minskar, tvärtom.

Det gör att även att möjligheten i framtiden blir svårare för att till sist omöjlig att hitta eventuellt liv utanför Jorden.

Utvidgningen av universum beror på den mörka energin som man antar idag. Det är denna som måste neutraliseras eller stoppas för att få ett stabilt stillastående universum. En supercivilisation kan troligen göra detta men där är inte vi och ingen sådan har gjort detta eller kanske skrämts av att göra detta då de förstår vad som då  händer.

Men skulle det gå stoppas utvidgningen av universum och kanske vi även då kan få möjliga stjärn och galaxresor i framtiden med nya drivkrafter eller genom så kallade  maskhål.

Men det blir farliga experiment om vi avstannar den mörka energin om vi inte förstår vilka effekter det får.   72% av allt som existerar består av mörk energi och vi vet inte varför eller vilken betydelse denna har mer än att det expanderar universum.
 Resultatet kan teoretiskt bli en snabb sammandragning av allt och en Big Crunch istället för stillaliggande.  Den tredje teorin är att expansionen fortsätter öka men inte för alltid utan att allt plötsligt slutar i en explosion en så kallad the big chill. En väldigt otrevlig händelse. 

Ingen vet men idén om att stoppa mörk energis effekt som omtalas ovan kommer från en rysk forskare.

Inga kommentarer: