Google

Translate blog

måndag 16 juli 2018

Ufo observeras även av astronomer


Visst ser astronomer UFO:s se medföljande artikel vilken är mycket spännande.

Visst har allmänheten sett dem länge och rapporter finns.

Men hur kan främmande farkoster komma hit då avstånden mellan stjärnor bara i vår galax är enorma och vi aldrig härifrån kan besöka ens den närmsta stjärnan med den teknik vi förfogar över idag.

Visst kan vi tänka oss teknik som vi inte ens kan föreställa oss  idag och vilken kan ha utvecklats av civilisationer vilka kanske är miljarder år äldre än vår.

Men skulle de komma hit eller sända farkoster hit och visa upp sig med dessa? Jag undrar.

UFO finns men man ska tolka Ufo som oidentifierade föremål och ett sådant innebär inte per automatik att det är tillverkat eller utsänt.

Det kan vara en klotblixt, asteroid eller ljusfenomen av något slag. Det kan vara fenomen uppkommit i ett teleskop eller reflexer i speglar eller annat reflekterande material.

Men mystiskt är allt som inte kan förklaras utan måste tolkas och inte alltid med säkerhet kan förklaras vad det är.

UFO finns men själv är jag tveksam till om det finns något av intelligent ursprung.

Inga kommentarer: