Google

Translate blog

måndag 11 februari 2013

Nya möjligheter för de i fas 3, men det viktigaste saknas: ekonomin!Nu tror man att de i fas 3 ska få alla möjligheter arbetsförmedlingen kan erbjuda i hjälpinsatser igen, likt de kunde få i fas i och 2.

Citat: För två dagar sedan kunde vi inte gå in med starta egetbidrag som man kan få aktivitetsstöd för i sex månader, och om någon mår psykiskt eller själsligen dåligt, så kan vi nu gå in med rehabiliteringsinsatser.
- - - Det blir kanonbra, sedan är det ju inte alla som behöver rehabinsatser och det är inte alla som kan starta företag, men det ger i alla fall oss möjligheten att använda hela vår verktygslåda för alla våra arbetssökande oavsett om de är i någon fas eller sysselsättning, säger Carina Wickström chef för arbetsförmedlingen i Vänersborg och Mellerud. Slut citat.

Men en sak är glömd. Den viktigaste, att ge tillbaks självkänslan för den som sitter i fas 3 arbete.

Detta kan enbart göras med en avtalsenlig lön, likt det fanns i beredskapsarbetena, eller en ersättning för utfört arbete av en summa som motsvarar en avtalsenlig lön!

I annat fall är de nya möjligheter som nu verkar finnas meningslösa, då de som sedan en tid finns i fas 3 är nedbrutna av att ha behandlats - under fler år - som gratis arbetskraft och enbart har fått koncentrera sig på att överleva ekonomiskt med den usla ersättning de får istället för att söka arbete eller förändring.

Arbetssökandet har de gett upp. Arbetsförmedlingen har lämnat dem vind för våg i de flesta fall - om det inte är stora fas3 antal på en arbetsplats. Arbetsförmedlingen har oftast ingen kontakt med en fas 3are efter en placering hos en anordnare i fas 3 som gratis arbetskraft. Undantag, de stora anordnarna där många fas 3are finns, här har arbetsförmedlingen ännu en kontinuerlig kontakt.

Nej, ovanstående leder knappast till något bättre med ev. undantag för de som nu hamnar i fas 3. De som redan sedan länge finns här behöver sitt självförtroende tillbaks, och sitt människovärde likaså, och detta får de ej förrän de får en högre ersättning eller avtalsenlig lön för sitt fas 3 arbete!

Åtgärderna ovan blir bara en ny make up av fas 3 - där huvudproblemet, ekonomin, för de arbetslösa inte förändras.

Inga kommentarer: