Google

Translate blog

måndag 15 juli 2013

Nu behövs pengar till det femte jobbskatteavdraget, som visst ska fås genom försäljning av aktier i Nordea, mer kommer säkert.Att sälja ut statliga tillgångar tillhör alliansens politik för att det inte ska finnas inkomstkällor till att utjämna ekonomiska klyftor, läs arbetslösas och sjukas försäkringar vid behov, när samhället nu har svikit dem och jobben för dessa lyser med sin frånvaro.

Istället för att med alla medel få arbetslösa att få ett avlönat arbete så satsar alliansen på att ge jobbskatteavdrag på löpande band till de som redan har ett arbete!

Men till det behövs kapital, därför har många statliga tillgångar sålts. Tillgångar som kunde gett ett tillskott till statskassan. Men privatiseringsivern har effektivt stoppat detta. Nu är det Nordeas tur att säljas till viss del.

Citat: Att staten minskar innehavet i Nordens största bank Nordea är inte oväntat. Det är tvärt om en av regeringen Reinfeldts tydligaste löften att sälja av statliga bolag... Slut citat.

Detta beslut tog riksdagen den 19 juni och inte kommer detta att sopas under mattan likt riksdagsbeslutet sommaren 2010 då riksdagen beslutade stoppa anvisningarna till fas 3.

Citat: Riksdagen sa ja till regeringens riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som presenteras i den ekonomiska vårpropositionen. Den globala finans- och skuldkrisen är nu inne på sitt femte år. Sverige står fortfarande starkt jämfört med resten av Europa, men trots det påverkades den svenska ekonomin under 2012 av den svaga efterfrågan från viktiga exportländer. Den inhemska efterfrågan blir en viktig drivkraft för återhämtningen. Sveriges offentliga finanser är fortsatt bland de starkaste i EU.

Den utdragna lågkonjunkturen bör mötas med en ansvarsfull finanspolitik som kombinerar långsiktiga reformer för jobb, företagande, tillväxt och välfärd med insatser som stöder återhämtningen, samtidigt som hållbara offentliga finanser värnas. 

Riksdagen är positiv till att regeringen vill vidareutveckla den svenska modellen tillsammans med arbetsmarknadens parter och göra arbetsmarknaden mer inkluderande och flexibel. Riksdagen välkomnar också att regeringen vill stärka drivkrafterna för arbete genom att, när budgetutrymmet tillåter, förstärka jobbskatteavdraget och höja den nedre skiktgränsen för statlig inkomstskatt. Satsningar på utbildning, forskning och infrastruktur samt förbättringar av företagens villkor och bostadsmarknadens funktionssätt är viktiga för att öka tillväxten.

Fördelningspolitiken bör vara inriktad på ökad sysselsättning, bättre utbildning och minskat utanförskap. Inom vården och omsorgen ska tillgängligheten, kvaliteten och effektiviteten fortsatt bli bättre. Slut citat.

Hoppas det framgår vilken människosyn det ligger bakom detta.

Att lägre skatt för de med arbete ger fler arbeten i samhället så arbetslösheten minskar. Ingen tror på detta utan istället är det ett känslokallt beslut som ytterligare ska segregera arbetslösa ekonomiskt och göra dem till apatiska lydiga objekt som gratisarbetande i fas 3.


Inga kommentarer: