Google

Translate blog

lördag 10 augusti 2013

Ett av många totala misslyckanden av alliansens politik. Krogmomsen!Citat: Sänkningen av restaurangmomsen skulle leda till fler jobb, enligt regeringen.
Men trots att det har gått 1,5 år sedan reformen infördes tyder inget på att sysselsättningen i branschen har ökat. Statistik från SCB pekar på att antalet sysselsatta ligger på samma nivå. Slut citat.

Ett av många konstiga politiska beslut av alliansen vilket är svårt att ta till sig och förstå.
Troligen är det tagit för att ytterliga minska statens tillgångar och skatteintäkter så en eventuell ny regim inte kan återupprätta ett samhälle för alla där alla har lika möjligheter och kan leva - även som arbetssökande eller sjuka - utan ekonomiska problem.


Mantrat ”arbetslinjen” ljuder, men vad den betyder är grymhet och fler arbetssökande på en minskad arbetsbehovsmarknad, inget annat.

Inga kommentarer: