Google

Translate blog

torsdag 26 juni 2014

Alliansens sista - som de ser det - stora reformlovande inför valet blev ett mål. Målet att det skulle bli fler jobb innan år 2020. Det blev med andra ord ingenting mer än ord.


Mål innebär något som man försöker nå, inte något som absolut uppfylls.

Mål brukar sällan uppfyllas då så mycket på vägen kan ändra förutsättningarna.

Många företag arbetar just mot ett mål såkallade målstyrning där man försöker nå målet med en viss vinst år för år eller i längre tidsrymder. De företag som misslyckas får ofta läggas ner eller permittera folk. Ibland byts ledningen ut.

Utöver det blir aktieutdelningen sämre då målet som påtalats i årsredovisningen av ägaren inte nåtts.

Här är vi idag politiskt. Alliansens mål om arbete för alla och en låg arbetslöshet uppfylldes inte. Tvärtom segregerade de svenska folket med hjälp av jobbskatteavdrag. Arbetslösa har inte fått en krona i bättre försäkring, tvärtom sedan alliansen kom till makten 2006.

Regeringen är inte för alla utan enbart för de som har en anställning och då är den regeringsoduglig genom att visa att den inte ser alla i vårt land som meningsfulla!

Vi ska inte ha en regering som sorterar ut människor genom usel arbetslöshetsförsäkring, placerar människor i idiotiska åtgärder som fas 3, låter arbetsmarknaden mer och mer leva på bidrag som nystartsjobb m.m. eller stöd som det då kallas.

Utförsäkrar sjuka från trygghet och detta enbart av ren och skär ondska och missunnsamhet.

 

Löftet om fler jobb innan 2020 med ett val emellan är det mest idiotiska löfte en regering gjort någon gång. Löfte likt jobbskatteavdragen är det inte heller - bara ett mål - därför kan ingen säga någon om det inte uppfylls, allt kan ju hända under denna tid här som globalt och ett val ligger även emellan.

Sedan att konjunkturinstitutet redan i sin prognos kan utläsa att detta mål kan nås utan alliansen uttalande är en annan sak som dock säker ligger bakom att de vågar ge målet.

Målet från alliansen ser därför ut att realiseras utan deras medverkan och är utan risk att ge som det ser ut. Man har både livrem och hängslen när man ger detta mål - som inte är ett löfte.

 

Inga kommentarer: