Google

Translate blog

torsdag 12 mars 2015

Ovärderliga guldmynt gav ingen hittelön till upphittarna.


Citat: Cirka 2 000 guldmynt, minst 1 000 år gamla, har hittats vid Israels Medelhavskust--- Riksantikvarieämbetet vill inte göra någon uppskattning av guldmyntens värde, annat än att de är "ovärderliga". Ingen hittelön utgår till sportdykarna, och guldpengarna är nu i israeliska statens ägo. Slut citat.

Hur kan mynt som ses som ovärderliga inte ge ett öre till upphittarna? Vilka signaler ger detta till framtida upphittare? Självklart inte ärlighet utan säkert istället till  handel med unika föremål och guld om det inte ger signaler  att smälta ner upphittade mynt för metallvärdets skull.

Hur mycket har försvunnit på grund av att stater eller museer inte betalat för fynd som skulle ge ny kunskap?

Säkert mycket.

Jag förstår inte varför det i detta fall ovan inte gavs något till upphittarna guldvärdet borde betalts ut.

Inga kommentarer: