Google

Translate blog

måndag 25 maj 2015

Millioner blå maneter strandade i USA. Kanske inte konstigt om man ser till ett svenskt uppförande.


Massdöd och mystiskt uppförande kan ge sken av att något är fel i haven när millioner maneter söker sig upp på land.

Men är det så. Detta som sker vissa år har förundrat människor  och någon säker förklaring finns inte på varför det sker.

Överbefolkning av djurarten kan vara förklaringen och då ska vi se det som samma uppförande som lämlarna i  norra Sverige gör visa år.

DE behöver mer utrymme och går rätt över stup ibland då de för dessa fjällämlar finns enbart en riktning , aggressivt rakt fram i flock. Flockbeteendet är som ett robotbeteende instinkten styr kollektivt utan hänsyn till resultatet.  Orädslan blir total.

Samma sak tror jag dessa maneter gör  även om det innebär land i sikte och så har vi denna situation.

Likt eventuella lämmeltåg sker vart 3-5 år normalt. Sker dessa manettåg även de med vissa års mellanrum.

Inga kommentarer: