Google

Translate blog

lördag 10 oktober 2015

2018 ska första steget tas för bygget av världens största och känsligaste radioteleskop. ET söks på än större allvar sedan.

Inte ger man upp ET ska hittas om han finns. Är vi ensamma eller inte? Forskare vill ha svar. Ett nytt steg ska tas för att med betydligt känsligare instrument än hittills söka vidare.

Ett jätteteleskop som söker av rymden ska byggas. Radiofrekvensers svagaste signaler ska sökas.

Bygget ska ha antenner i både Sydafrika och Australien. Detta ska ge ett jätteradioteleskop vilket bör finna det som finns där ute utifrån vad vi kan bygga just nu här på Jorden. Om nu något finns att hitta.


Men tron på att något ska hittas är stor. Med detta finns risken att övertolka signaler. Men det får framtiden utvisa.

Inga kommentarer: