Google

Translate blog

fredag 18 mars 2016

Se denna 9 minuters film på universum i en våglängd människan normalt inte kan se. Kusligt fascinerande.

Teleskopet  Apex i Chile har tagir filmen vilken kan kopplas upp på genom att följa denna länk.

Det mänskliga ögat kan inte direkt se på denna våglängd men efter att ljuset omvandlats blir resultatet en synlig bild som man inte som lekman väntat sig.


Kuslig och fantasieggande.  För min del får jag associationer till Big Bang och explosionsögonblicket utvidgning och utkastning av glödhet gas och materia i alla riktningar men ändock i en bana man kan se och ev spåra.

Inga kommentarer: